Hydraulisylinteri vuotaa – tästä se voi johtua

aativissa olosuhteissa käytössä oleviin hydraulisylintereihin voi tulla monenlaisia vaurioita. Yleisin oire vauriosta on se, että hydraulisylinteri vuotaa, jonka taustalla on esimerkiksi tiivisteiden pettäminen, joka taas voi johtua esimerkiksi naarmusta varressa. Hydraulisylinterin tiivisteen asennus onkin tehtävä huolellisesti, jotta vuotoja voidaan ennaltaehkäistä.

Hydraulisylinterin tiivisteen tehtävä on pitää hydrauliöljy sylinterin sisällä ja oikeassa kammiossa. Vuodon taustalla onkin usein männän tiivisteen loppuun kuluminen tai pettäminen, jolloin öljy pääsee vuotamaan sylinteriin.

Tiivisteiden vauriot ovat yleisin syy sylintereiden vuotoihin, sekä sisäisiin että ulkoisiin. Tässä tekstissä käymme läpi yleisimmät syyt, joista hydraulisylinterin vuotaminen ja tiivisteiden pettäminen voivat johtua.

Sisäiset ja ulkoiset vuodot

Sylinteriin voi tulla sisäinen tai ulkoinen vuoto. Sisäinen vuoto tarkoittaa sitä, ettei sylinteristä vuoda mitään ulospäin, vaan vaurio on sylinterin sisällä. Tällöin hydraulisylinteri myös laskee. Ulkoapäin nähtävän vuodon puuttumisen vuoksi, sisäisiä vuotoja onkin vaikeaa huomata ilman säännöllisiä tarkastuksia ja huoltoja. Sisäinen vuoto huomataankin usein siinä vaiheessa, kun sylinteri ei enää pidä painetta ja laskeutuu itsekseen.

Ulkoisessa vuodossa öljyä vuotaa nimensä mukaisesti sylinteristä ulospäin. Mikäli sylinterin varteen tulee pitkittäissuuntainen naarmu, se vuolee tiivistettä pois yhdestä sylinterin kohdasta. Tämä aiheuttaa sen, että tiiviste kuluu nopeasti pois tältä kohdalta ja vuotaa pitkällä matkalla.

Jos sylinterin varteen tulee naarmu poikittaissuunnassa, tiivisteet kuluvat tasaisemmin. Tällaisessa tapauksessa vuotoa on vaikeampi havaita, sillä usein se esiintyy vain juuri varressa olevan naarmun kohdalla. Tämä ei usein estä sylinterin käyttöä, mutta tiivisteet kuluvat erittäin nopeasti laajalta alueelta, joka saattaa aiheuttaa pidemmällä aikaa isomman vuodon.

Hydraulisylinterin vuodot johtuvat useimmiten seuraavista syistä:

1. Sylinterin lika ja epäpuhtaudet

Lika ja epäpuhtaudet sylinterin sisällä kuluttavat tiivisteitä, josta seuraa usein sisäisiä vuotoja. Kun hydraulisylinterin tiivisteet kuluvat tarpeeksi ja metallipinnat osuvat yhteen, sylinteriputki ja mäntä naarmuuntuvat.

Epäpuhtaudet päätyvät sylinterin sisään usein letkujen- tai venttiilin vaihdon yhteydessä, tai esimerkiksi likaisen hydrauliöljyn mukana. Tämän takia kannattaa välttää letkujen ja liittimien säilyttämistä ilman suojausta sekä varmistaa, että pinnat ovat puhdistettu huolellisesti. On hyvä myös vaihtaa hydraulijärjestelmän suodattimet, sillä ne vaikuttavat öljyn puhtauteen.

2. Huoltojen laiminlyönti

Säännöllinen hydraulisylinterin huolto on tärkeää, jotta vältytään vuodoilta ja vaurioilta. Sylinterihuollon yhteydessä kannattaa aina vaihtaa uudet tiivisteet. Vanhoihin tiivisteisiin tulee helposti vaurioita esimerkiksi tiivisteitä irroitettaessa tai jo sylinteriä avattaessa. Myös tiivistepinnat on erittäin tärkeä käydä läpi, ettei niissä ole pintavaurioita tai hapettumia. Uusien tiivisteiden kustannus on sylinterin irrottamisen ja huoltotyön rinnalla pieni kustannus säästettäväksi, jos vanhat tiivisteet eivät kestäkään.

3. Kolhut ja kolarit

Vaativissa olosuhteissa työskennellessä sattuu ja tapahtuu. Sylinteriin kohdistuvat kolhut ovat merkittävä syy sen vaurioitumiseen ja vuotoihin. Tyypillisesti vauriot ovat esimerkiksi työkoneiden puomeissa kauhan tai kouran osuminen sylinterin varteen tai putkeen, kun lastia nostetaan tai käännetään. Tämän vuoksi on tärkeää noudattaa työskentelyohjeita ja huolehtia samalla, ettei sylinterin varteen osu mitään terävää.

Näytä kaikki artikkelit

Phone

Hämeenlinna:

03 345 43 20

Vuorela:

017 265 7090