<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=419533962309779&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hydraulisylinterin huolto vaatii hyvän dokumentoinnin

11.09.2018

<

 

Hydraulisylinterin huollon työvaiheiden dokumentointi on tärkeä osa huoltoprosessia. Huolellinen dokumentointi säästää aikaa ja rahaa, parantaa turvallisuutta ja palvelun laatua. Ennen kaikkea, se helpottaa työskentelyä ja parantaa asiakaspalvelua.

Milloin dokumentointia tarvitaan?

Tilanteita, joissa huollon dokumentoinnin tärkeys korostuu, tulee vastaan jatkuvasti. Mikäli asiakas haluaa esimerkiksi tilata huoltoprosessin tismalleen samanlaiselle hydraulisylinterille toistuvasti, on huomattavasti helpompaa tehdä huoltotyö, kun dokumentointi on edellisellä kerralla huolellisesti tehty. Sylinterin huoltotyössä todella pienilläkin yksityiskohdilla on vaikutusta lopputulokseen.

Huollon dokumentointeja voidaan käydä yhdessä asiakkaan kanssa läpi. Näin voidaan kartoittaa, mitä syitä vaurioiden taustalla mahdollisesti on ja miten asiakkaan prosessia voidaan kehittää, jotta sylintereiden vikaantuminen saataisiin mahdollisimman hyvin estettyä. Dokumentointi parantaa palvelun laatua ja asiakaskokemusta. Huollossa käyneestä sylinteristä on helpompi keskustella, kun pohjana on vahva dokumentointi.

Hydraulisylinterin dokumentointi parantaa asiakastyytyväisyyttä ja turvallisuutta.

Dokumentointia tarvitaan myös silloin, kun asiakas haluaa huollettua sylinteriä vastaavan uuden sylinterin. Jotta uudesta sylinteristä tulee vähintäänkin entisen veroinen, on erittäin tärkeää päästä palaamaan sylinterin yksityiskohtiin ja mittatietoihin.

Hydraulisylinterin dokumentointi – huomioitavat asiat ja hyödyt

Kun hydraulisylinteri saapuu korjattavaksi, sen kunto kartoitetaan ja siitä otetaan lähtötiedot talteen. Esimerkiksi tiivistesarja, varsi- ja putkiaihioiden mitat sekä asennusmitat tallennetaan. Myös vauriokuvaus pyritään tekemään mahdollisimman tarkasti ja kuvaavasti, jotta mahdolliseen vaurion syyhyn päästään käsiksi.

Huoltoprosessin aikana tehdyt mahdolliset muutokset dokumentoidaan, jotta asiakkaalla olisi aina tieto sylinterin komponenteista. Tämä on erittäin tärkeää, mikäli asiakkaalla on käytössä useita samanlaisia sylintereitä. Dokumentointiin kuuluu myös sylinterin huollon jälkeinen koeponnistus ja testaus, jotta voidaan todentaa huoltotoimenpiteiden onnistuminen. Näin asiakas saa toimivan sylinterin asennettavaksi laitteeseen.

Hydroline kunnostusraporttiesimerkki

Huolellisella dokumentoinnilla myös nopeutetaan tulevia huoltoja. Kulumisen myötä uusi huoltotarve tulee väistämättä eteen. Mikäli dokumentointi on kunnossa, sylintereitä huoltava taho pystyy tilaamaan uudet oikeanlaiset tiivisteet valmiiksi seuraavaa huoltoajankohtaa varten. Huolellinen dokumentointi säästää selvää aikaa, rahaa ja vaivaa.

Entä jos hydraulisylinterin dokumentointi jää tekemättä?

Jos hydraulisylinterin huoltoprosessissa jää oleellisia tietoja kirjaamatta, on hankalaa tehdä toinen samanlainen sylinteri tarvittaessa tai ennakoida tulevia huoltoja. Uuden sylinterin valmistusprosessia ei voi perustaa arvailujen varaan, vaan sylinteristä tarvitaan vähintäänkin toiminnalliset mitat. Tällaisessa tapauksessa sylinteri täytyisi purkaa mittauksia varten. Lisävaivan vuoksi tästä seuraa myös katkos työskentelyyn: työkoneessa kiinni ollut sylinteri joudutaan irrottamaan, jotta hydraulisylinterin mitat saadaan otettua – työkonetta ei voi tällöin siis käyttää.

Huolimattomuus hydraulisylinterin huoltoprosessin dokumentoinnissa saattaa myös aiheuttaa ongelmatilanteita. Esimerkiksi jos huolletun sylinterin pohjalta valmistetaan uusi sylinteri ilman tarkkoja lähtötietoja, on hyvin todennäköistä, että se ei käy asennusmitoiltaan paikalleen. Tällöin sekä valmistavalle yritykselle, että asiakkaalle aiheutuu lisävaivaa ja kustannuksia. Dokumentoinnin rooli on siis merkittävä huoltotyön ja sylinterivalmistuksen laadun takaamiseksi.

Mistä tunnistaa hyvän dokumentoinnin?

Hyvä dokumentointi on tehty selkeästi ja järjestelmällisesti, jolloin esimerkiksi kaikki sylinterihuollon vaiheet ja sylinterin piirteet käydään jokaisella huoltokerralla tarkasti läpi. Uusista valmistettavista tuotteista tehdään aina tekniset piirustukset ja ne tallennetaan suoraan järjestelmään. Hyvin tehdyssä dokumentoinnissa näkyy aina tarkat mitat, valmistusprosessi ja kaikki muut oleelliset tiedot. Käsin piirretyt kuvat eivät ole luotettavia, sillä joku on voinut epähuomiossa kirjoittaa väärän lukeman.

Hydraulisylinterin varren tekninen piirustus

Kun ensimmäisen kerran saadaan tieto tuotteesta ja sen ominaisuuksista, dokumentointi tulee tehdä alusta pitäen samassa järjestyksessä kuin työkin tehdään. Jokaisesta sylinterin osasta on otettava myös mitat, valokuva ja 3D-skannaus, jos mahdollista. Näin hydraulisylinterin mitoitus tulee tehtyä oikein.

Hydraulisylinterin dokumentointi kannattaa, sillä se nopeuttaa ja helpottaa työskentelyä.

Vaikka tarkka dokumentointi saattaa dokumentoinnin hetkellä tuntua turhalta, sillä on suuri merkitys turvallisuuteen, asiakaspalveluun, nopeuteen, helppouteen ja tehokkuuteen. Lisäksi dokumentointi säästää turhia kustannuksia.

Lue lisää hydraulisylinterin huoltoon ja korjaukseen liittyen

Lataa tästä sylinterin kuntotarkistuslista