<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=419533962309779&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hydraulisylinterin piirustukset ovat tärkeä osa huoltoa

25.09.2018

<

 

Hydraulisylinterin piirustuksilla tarkoitetaan uuden sylinterin valmistuksessa tehtäviä piirustuksia, joita voidaan hyödyntää myös uutta vastaavaa sylinteriä valmistettaessa. Näin sylinteristä saadaan täysin identtinen tai jopa entistä parempi. Mikäli sylinterin valmistuksessa huomataan, ettei kyseisestä mallista ole tehty piirustuksia, ne voidaan tehdä huoltoprosessin yhteydessä.

Hydraulisylinterin piirustuskokonaisuuteen kuuluvat kokoonpanopiirustus, josta selviää kaikki hydraulisylinterin kannalta olennaiset tiedot, kuten esimerkiksi sylinterin päämitat sekä kaikkien osien valmistuspiirustukset, joista selviää osien mitat, valmistuksessa käytetyt materiaalit ja valmistustoleranssit. Valmistustoleranssilla tarkoitetaan suunnittelijan sylintereille määrittämiä minimi- ja maksimi arvoja ja niiden vaihteluvälejä eri osien mitoilla, jotta ne sopivat toisiinsa.

Hydraulisylinterin rooli huollossa

Kun asiakas tuo hydraulisylinterin huoltoon, on merkittävä etu jos hänellä on sylinterin piirustukset mukanaan, sillä se nopeuttaa huoltotyötä huomattavasti. Kun huoltotiimillä on piirustukset käytössään, nähdään heti, miten sylinteri on valmistettu, mitä materiaaleja on käytetty sekä muita tarvittavia ominaisuuksia. Näin huoltotiimi pystyy tilaamaan heti tarvittavat osat ja materiaalit sylinteriä varten ja tekemään huollon nopeasti, jolloin asiakas välttyy turhalta odottamiselta.

Mikäli sylinteriä varten täytyy tehdä jokin uusi osa, esimerkiksi mäntä tai männän varsi, piirustukset nopeuttavat tekemistä huomattavasti. Kun piirustukset ja tarvittavat tiedot ovat käytettävissä, sylinterin osia ei tarvitse mitata, skannata ja dokumentoida.

Jos asiakkaalla ei ole piirustuksia mukanaan, kun sylinteri tuodaan huoltoon, se puretaan kokonaan ennen tarvittavien materiaalien ja komponenttien tilaamista. Piirustuksista näkee kätevästi myös sylinterin osien materiaalit, jolloin tunnistustyötä ei tarvitse tehdä. Vaikka asiantuntija osaa valita sopivat materiaalit ja karkeasti sanoa, mikä materiaali on kyseessä, spesifejä yksityiskohtia voi olla vaikea tietää. Myös tiivisteen tunnistaminen voi olla haasteellista, sillä ne saattavat olla todella kuluneet. Ilman hydraulisylinterin piirustuksia tunnistustyö voi siis olla aikaa vievä vaihe.

Sylinterin piirustukset takaavat, että uuden sylinterin huolto sujuu nopeasti ja lopputulos on laadukas.

Mikäli materiaalien tunnistamisessa tapahtuu erehdys, voi olla, että sylinteri ei kestä siihen tarkoitetussa käytössä. Tästä voi seurata turvallisuusriskejä, mikäli sylinteri vaatisi erikoislujaa terästä ja oikeaa materiaalia ei ole tunnistettu huoltovaiheessa.

Esimerkiksi puomin nostosylinteriin, jolla työskennellään myös pakkasolosuhteissa, täytyy valita erityisen huolellisesti materiaali erikoislujasta teräksestä. Materiaalin täytyy olla testattu pakkasolosuhteissa -20 pakkasasteessa, jotta voidaan varmistua siitä, että se kestää myös kylmissä olosuhteissa. Tätä kutsutaan iskukestävyydeksi. Tyypillisesti teräs “heikentyy” pakkasella, jolloin se murtuu helpommin. Tästä voi seurata onnettomuuksia, joten oikean materiaalin valintaan on kiinnitettävä erityistä huomiota sylinteriä huoltaessa.

Suurin osa sylintereistä kestää kuitenkin hyvin perusteräksellä. Tiivisteen väärin valitsemiseen ei liity samanlaisia riskejä kuin materiaalien kanssa.

Hydraulisylinterin piirustusten hyödyt huoltotyössä

  • Nopeuttaa ja helpottaa huoltoprosessia: oikeat materiaalit ja osat voidaan tilata heti tai jopa etukäteen sylinteriä varten, kun ne ovat tiedossa.
  • Säästää kustannuksia: ajan säästymisen vuoksi myös kustannukset ovat pienemmät.
  • Laatu ja turvallisuus: Piirustukset takaavat, että huollossa valitaan oikeat tiivisteet ja materiaalit sylinteriin. Näin varmistetaan sylinterin laatu ja turvallisuus.

Miten hydraulisylinterin piirustus tehdään?

Jotta hydraulisylinterin piirustuksista saadaan kaikki hyöty irti huollon yhteydessä, niiden täytyy olla selkeät ja kattavat. Huonossa piirustuksessa tiedot voivat olla epäselvät tai puutteelliset. Niistä saattavat puuttua tarkat mitat tai tietoja sylinterin osista. Joskus kuvat ja mitat ovat ajan myötä haalistuneet, varsinkin jos ne ovat käsin tehtyjä.

Hydraulisylinterin piirustukset nopeuttavat ja helpottavat sylinterin huoltoa.

Hyvä piirustus saadaan tehtyä hyödyntäen 3D-skannausta sekä perinteisiä mittausmenetelmiä. Jokainen osa siis mitataan erikseen. Sylinterin osat mallinnetaan suunnittelukäyttöön tarkoitukseen tarkoitetulla 3D-mallinnusohjelmalla, kuten esimerkiksi Autodesk inventorilla, SolidWorksilla tai NX:llä.

Kun 3D-malli sylinteristä ja sen osista on tehty, samalla ohjelmalla tehdään tekninen 2D-piirustus ja mitoitetaan valmistuksen kannalta oleelliset mitat. Tämän jälkeen suunnittelija lisää tiedot valmistustoleransseista varmistaen, että ne ovat tietyissä rajoissa ja huolehtii, että osat käyvät toisiinsa. Näin sylinterin lopputuloksesta tulee halutunlainen. Lopuksi lisätään materiaali- ja tunnistetiedot ja tieto siitä, mistä osasta on kyse.

Lue lisää hydraulisylinterin huoltoon ja korjaukseen liittyen

Lataa tästä sylinterin kuntotarkistuslista