<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=419533962309779&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hydraulisylinterin putken hoonaus

16.05.2019

<

 

Hoonauksessa poistetaan putken sisäpinnalta ainesta hiomalla putkea pyörivällä liikkeellä hiontakivien avulla. Sopivilla kivillä saadaan putken sisäpinnan pinnankarkeus vastaamaan tiivisteiden toleransseja. Mikäli putken sisäpinta on naarmuilla tai liian karkea, männäntiivisteet kuluvat nopeammin loppuun. Tästä syystä korjaustoiminnassa putken sisäpinnat on erityisen tärkeät käydä läpi. Naarmujen lisäksi hoonaamalla saadaan parannettua putkessa olevia muotovirheitä, kuten soikeutta ja ”tynnyrimäisyyttä”.

Hoonikivet  Hdyraulisylintereiden hoonaus  Hoonauskivet 2

 Video

Hoonauksen hyödyt:

Uusi varaosaputki saattaa olla erittäin kallis ollessaan uniikin järjestelmän osa. Joissain tapauksissa kaivos- ja prosessiteollisuuteen varaosiksi tarkoitetut sylinteriputket voivat olla hinnoiltaan lähellä kuusinumeroisia summia. Mikäli putki on mahdollista saada hoonaamalla käyttökuntoon --> kone/laitos pyörimään, kannattaa hoonausta harkita vaihtoehtona uudelle varaosaputkelle, vaikka työtä joutuisikin tekemään useamman päivän ajan.

Hoonauksella saadaan paikannettua putken sisäpintojen poikkeamat

Käyttämässämme hoonilaitteistossa tarkastellaan digitaalisen mittariston avulla kivien kokemaa painetta, josta pääsemme mittaamaan kalibroidulla mittalaitteistolla putken poikkeamat.

Hoonaus on erittäin tärkeä vaihe hitsauksien jälkeisessä viimeistelyssä. Hitsauksen aikana sylinteriputki muuttaa muotoaan johtuen lämpölaajenemisista ja jännityksien muutoksista. Mikäli muutoksia ei oteta korjauksessa huomioon, on esimerkiksi vaarana, että sylinteriputkesta tulee soikea ja/tai ”kutistunut”, jolloin männän tukirenkaat joutuvat suurelle kulutukselle.

Myös erilaiset hapettumat sylinterin sisältä lähtevät hoonaamalla yleensä varsin tehokkaasti.

Hoonaukseen menossa oleva putki-620476-edited

(Putki menossa hitsauksien jälkeen hoonattavaksi, jotta hitsauksen aiheuttamat muotojen muutokset saataisiin poistettua)

pinnanlaadut ja kokoluokat

Hoonauksessa putken sisäpinnalle muodostuu ristikuvio pyörivien kivien muodostaman hankauksen johdosta. Vaikka ristikuvio näyttää paljaalla silmällä karkealta, sen pinnankarkeus on toleranssien mukainen, jotta kuvio ei kuluta tiivisteitä. Mittaamme hoonattavan putken pinnan karkeutta pinnankarkeusmittarilla. Rouhintakivillä pääsemme Ra 1.0-1.2 ja viimeistelykivillä Ra 0,2-0,4.

Hoonauksen jälkeen pinta

Käyttämällämme hoonilaitteella pystymme hoonaamaan sylinteriputket halkaisijaltaan Ø50 mm ja 450mm välillä. Pituuden puolesta yhdellä iskulla 5m ja kääntämällä 10m pituinen putki.

Korjattavat muodot:

Huollettavissa sylintereissä putken soikeus ja tynnyrimäisyys aiheuttaa monesti päänvaivaa, sillä muotovirheet vaikuttavat heti männätiiviisteiden pitävyyteen. Hoonaamalla saadaan korjattua käytännössä kevyitä muotovirheitä, mutta jos putki on esimerkiksi voimakkaasti pullahtanut painepiikin vuoksi, joudutaan usein valmistamaan uusi putki.

Korjattvia muotovirheitä: Hoonausprofiilit

Haasteet:

Teoriassa hoonauksella saadaan syötyä sylinteriputki hitaasti sisältä ulospäin vaikka puhki asti. Käytännössä männän tiivisteet antavat hoonaukselle rajat. Mikäli aineenpoistoa tehdään liikaa, putken sisähalkaisija kasvaa, ja männäntiivisteet eivät pidä. Tapauksissa, jossa kyseessä on vaikeasti saatavissa oleva putkiaihio, arvokas varaosaputki tai tiukka aikataulu, voidaan sylinterin mäntää täyttöhitsata tai koneistaa uusi mäntä. Tällöin sylinterin tiivisteiden mitat muuttuvat alkuperäisistä, joten tämä täytyy huomioida jatkokorjauksia ajatellen. Monesti mäntä on osana huomattavasti edullisempi koneistaa uudelleen, verrattuna sylinteriputkeen.

Esimerkkikuvat putkesta ennen hoonausta ja hoonauksen jälkeen

Kyseisessä kaivinkoneen sylinteriputkessa oli kevyesti kynnellä tuntuvia naarmuja miltei koko sylinteriputken pituudelta.

  • Mikäli putkea ei hoonattaisi, putken muoto olisi vaikea selvittää (mittaamallakin).
  • Pitkittäiset naarmut aiheuttaisivat vuodon sylinterin sisälle naarmua pitkin sekä jatkuva käyttö kuluttaisi männässä olevaan teflontiivisteeseen uran, josta öljy pääsee vuotamaan männän vastakkaiselle puolelle.

Hydraulisylintereiden hoonaus

  • Pienet naarmut lähtivät 12 minuutin puhdistushoonauksella.

Sylinterin hoonaus  Hydraulisylintereiden hoonaukset

Kiitokset blogitekstin lukemisesta. Mikäli sinulla jäi kysyttävää hoonauksesta, ota yhteyttä ja autamme mielellämme. 

Ota meihin yhteyttä!

Tilaa hydraulisylinterin huolto-opas

Tutustu meidän hydraulisylinterin huoltosivustoon >>