<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=419533962309779&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hydraulisylinterin varren koneistus

08.06.2018

<

 

Hydroline Servicen sylinteripisteellä koneistetaan päivittäin uusia varsia naarmuuntuneiden, kolhiintuneiden ja vääntyneiden tilalle. Tässä blogitekstissä käydään läpi varren koneistuksen eri vaiheita ja sitä, mitä kaikkea sorvauksessa tulisi huomioida esimerkiksi kokoonpanon näkökulmasta ja miten iso osa koneistuksen aikaisista virheistä saadaan vältettyä.

Metsäkoneen jatkeen sylinteri

Käydään läpi koneistusta yksinkertaisen varren koneistuksen avulla. Tällä kertaa kyseessä on metsäkoneen jatkeen sylinteri, josta oli ketju iskenyt varren täyteen pientä naarmua ja vaimennintappi oli pahoin naarmuuntunut. Rikkoutuneen varren tilalle oli näin ollen valmistettava uusi mallin mukaan.

Varren vaimennus  Varsi täynnä pieniä naarmuja

Aihion mittaaminen ja koneistussuunnitelman tekeminen

Aluksi vanhasta varresta otetaan mitat. Eli käytännössä mitataan varren pituus ja tilattavan aihion pituus. Aihion tilauksessa kannattaa aina huomioida koneistuksen työvarat ja että aihio on vastaava verrattuna alkuperäiseen. Tässä tapauksessa tilasimme varsiaihion 5mm työvaralla.

Aihion mittaus

Vanhasta varresta tehdään myös suunnitelma uuden varren koneistusta varten. Varresta otetaan kalibroidulla mikrometrillä mitat ja mitat laitetaan suunnitelmaan ylös.

Mittaus mikrometrillä

Mitat otetaan varren tasopinnoista, tiivisteurista ja vaimentimen kartiosta. Kierteen nousun mittaamisessa kannattaa käyttää kierrekampaa apuna, jotta oikea kierteennousu saadaan todettua. (Huom! Ota myös vastakappale sorvin lähistölle tulkiksi kierteen sorvausta varten). Suunnitelma auttaa koneistajaa siinä, että jokaista mittaa ei tarvitse käydä uudelleen tarkastamassa.

kierrekammalla nousun mittaus

Huomioitavaa käsittelystä

Kun sylinterivarsia lähdetään koneistamaan, vähänkään raskaampien aihioiden liikuttelut kannattaa tehdä nostureiden avulla. Pahimmat vauriot varrelle sattuvat usein siitä, että varsi jaksetaan juuri ja juuri nostaa ja varsi iskeytyy johonkin terävään kulmaan. Kromattu sylinterivarsi on yllättävänkin herkkä kolhuille. Rautaahan saa kyllä lisää, mutta jos sormi jää väliin, niin sitä emme osaa sorvata. Eli näin edistetään myös omaa työskentelyturvallisuutta. 

Käytä liinoja nostamisessa

Sylinterivarsia sorvatessa käytetään pehmeitä leukoja. Mikäli varsi laitetaan kovilla leuoilla jämäkästi kiinni, uuteen varsiaihioon saadaan jo ensimmäiset jäljet ennen koneistuksen alkamista.

Pehmeät pakat

Vanhan silmän irrottaminen

Sylinterivarressa oleva silmä on käyttökelpoinen ja haluamme säästää sen. Näin ollen irrotimme silmän sorvilla. Vanha varsi asetetaan pakkaan ja silmä irrotetaan pistoterän avulla. Vanhasta silmästä saadaan tärkeää tietoa hitsausta varten, kuten esimerkiksi navan paksuus ja hitsiviisteen leveys. Vanhasta varrensilmästä voidaan siistiä hitsausta varten kiinnittämällä sorviin ja puhdistamalla terällä hitsiviisteen alue.

Varren irrottaminen

Irrotettu silmä

varren koneistus

Uuden varren käsittelyssä kannattaa olla vielä varovaisempi kuin vanhan. Esimerkiksi suojamuovin poistossa terää ei kannata liu´uttaa vartta pitkin, jotta puukko tai muu terävä esine ei naarmuttaisi vartta. Huomioithan, että karaputkessa käytetään aina teknisestä muovista tehtyä tukiholkkia, jotta varren paino ei jää yksin pakan leukojen varaan.

Varren suojamuovin avaaminen

Nostetaan nosturilla varsi sorviin ja kellotetaan varsi. Varren kellottamisella varmistetaan keskeisyys männän ja varren kanssa. Poraamme tässä tapauksessa keskiöporalla keskiökuopan, johon keskiökärki saadaan asetettua. Mikäli sorvattava alue on vähänkään pitempi, keskiökärjen avulla saadaan estettyä värinää ja sorvattavan alueen menemistä kartioksi. Muistetaan kellottaa varsi uudestaan keskiökärjelle asettamisen jälkeen.

Varren kellottaminen

Valitaan sopiva terä, kierrosnopeus ja syöttö. Aineenpoistoa lähdetään tekemään portaittain suuremmasta halkaisijasta pienempään aiemmin piirretyn suunnitelman mukaisesti. Tärkeää on huomioida, että viisteiden pyöristys on tehty erittäin huollella. Viisteiden yli tullaan asettamaan kokoonpanovaiheessa tiivisteitä, joten jos koneistuksessa on jäänyt teräviä säiröjä, ne saattavat rikkoa tiivisteen. Viimeistelyt voidaan tehdä esimerkiksi viilan tai hiomakankaan avulla.

Varren sorvaaminen

KIERTEIDEN SORVAUS

Kierre sorvataan mäntää tulkkina käytteän. Kierteitä koneistettaessa kannattaa huomioida, että kierteestä ei tule liian tiukka, vaan kappaleeseen jää sopiva välys ja, että männän pystyy kiertämään käsin paikalleen. Tällä tavoin vältetään esimerkiksi männän ja varren väliin tulevan o-renkaan rikkoutuminen ja sitä kautta sisäiset vuodot.

Mäntä tulkkina

HITSIVIISTEEN AJAMINEN

Kun tarvittavat kulmien siistimiset on tehty, varsi käännetään vielä ympäri nosturin varassa ja sorvataan palloterällä hitsiviiste varren toiseen päähän. Uusi varsi on näin valmis siirrettäväksi hitsattavaksi.

Uusi varsi

Toivottavasti sait hyviä vinkkejä varren koneistuksiin. Mikäli sinulla jäi kysyttävää tai haluat arvion varren koneistamisesta, ota meihin yhteyttä

Ota meihin yhteyttä!

Tilaa hydraulisylinterin huolto-opas