<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=419533962309779&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Kuinka usein hydraulisylinteri täytyy huoltaa?

18.09.2018

<

 

Säännöllinen hydraulisylinterin huolto parantaa työturvallisuutta, säästää aikaa ja rahaa, sekä pidentää sylinterin käyttöikää. Kaiken kaikkiaan säännöllinen huolto ja kunnostus tekevät työskentelystä sujuvampaa ja tehokkaampaa, sekä myös ekologisempaa.

Sylinterin kunnossapidon onkin hyvä olla huolellisesti suunniteltu. Tällä tarkoitetaan sitä, että ennakoidaan tilanteita – mikäli tärkeä sylinteri hajoaa, sille on olemassa varaosasylinteri. Hydraulisylinterin odottamaton hajoamisen tuntihinta saattaa olla todella kova – jopa kymmeniä tuhansia euroja. Pelkästään jo tämän vuoksi kunnossapitoon ja huoltoon kannattaa panostaa.

Hydraulisylinterin huolto – mitkä asiat vaikuttavat huoltotiheyteen?

Hydraulisylinterin käyttöympäristö vaikuttaa merkittävästi siihen, kuinka usein hydraulisylinterin huolto tulisi suorittaa. Jos sylinteriä käytetään erittäin hapokkaissa- tai syövyttävissä olosuhteissa, esimerkiksi kaivoksissa, sylinterin huoltovälit ovat tiheämmät.

Vaativilla olosuhteilla tarkoitetaan edellä mainittujen lisäksi myös likaista ja pölyistä ympäristöä sekä olosuhteita, joissa on suuremmat riskit hydraulisylinterin kolhiintumiselle, kuten esimerkiksi metsätöissä. Vaativissa olosuhteissa sylinteri naarmuuntuu, kolhiintuu ja kuluu helpommin. Tällöin se on myös alttiimpi rikkoutumiselle ja tiivisteiden kulumiselle, jolloin sylinteri alkaa helposti vuotamaan.

Kuinka usein hydraulisylinteri täytyy huoltaa ?

Mikäli hydraulisylinteriä käytetään prosessiteollisuuden tehtaissa – esimerkiksi lämpövoimalaitoksissa, puhtaissa olosuhteissa ja tasaisella volyymilla, huoltovälit voidaan pitää huomattavasti harvempina. Vaikka olosuhteet olisivat sylinterille suotuisat, tiivistepinta on joka tapauksessa vasten metallia, joten se kuluu silti väistämättä. Hydraulisylinterin huolto on siis tehtävä säännöllisesti, vaikka sylinteriä käytettäisiin ihanteellisessa ympäristössä.

Käyttöympäristön lisäksi huoltoväliin vaikuttaa se, kuinka aktiivisessa käytössä hydraulisylinteri on. Kun sylinteriä suunnitellaan, sille määritellään tietyt käyttörajat, joita tulee noudattaa. Mikäli sylinteriä käytetään todella aktiivisesti, huoltoväli on luonnollisestikin lyhyempi kuin harvakseen käytetyllä sylinterillä.

Hydraulisylinterin huoltotiheydet

Ensisijaisesti suositeltavaa on noudattaa laitevalmistajan ilmoittamia huoltovälejä. Mikäli niitä ei ole saatavilla, huoltoväliä voidaan arvioida tiivisteiden liukumatkan kautta, jolle karkeana suunnittelulukuna ideaaliympäristössä voidaan pitää 5000 km:ää. Tähän vaikuttaa kuitenkin hyvin monta muuttujaa, kuten esimerkiksi tiivistetyyppi, painetasot, sylinterin liikenopeus, sylinterin osien pinnan laatu, käyttöympäristö, käyttölämpötila sekä öljyn laatu ja puhtaustaso.

Esimerkkinä:
Puhtaassa, lämpimässä sisätilassa, kahden 0,1 metrin iskun pituudella olevalla sylinterillä ajetaan puhtailla öljyillä 30 työliikettä minuutissa jatkuvasti. Liukumatkaa kertyy 43 200 krt/vrk x 0,1m x 2 = 8640m/vrk. Tiivisteiden maksimiliukumatkan ollessa 5000 km, saataisiin huoltoväliksi 578 päivää, eli noin 1,5 vuotta. Sylinterille suositeltaisiin tehtävän vuosittainen tiivistehuolto.

Huoltovälin määrittäminen sylintereille on aina tapauskohtainen, eikä niin suoraviivaista laskentaa kuin laakereille voida suorittaa, useiden muuttujien vuoksi.

Mistä tietää, että on huollon aika?

Ensimmäiset oireet sylinterin hajoamisesta ovat sylinterin sisäinen tai ulkoinen vuoto tai sylinterin sisältä kuuluva poikkeava ääni.

Tyypillisesti hajoaminen tapahtuu, kun epäpuhtaudet aiheuttavat sylinterin tiivisteiden kulumista, jolloin metallit alkavat hangata toisiaan vasten. Tällöin suurempien vaurioiden riski kasvaa huomattavasti.

Onkin tärkeää suorittaa hydraulisylinterin huolto nopeasti viimeistään siinä vaiheessa, kun sylinterin tiivisteet alkavat vuotamaan tai painetasot laskemaan normaalin alapuolelle. Jos tässä vaiheessa jää vielä odottelemaan, seurauksena voi olla merkittävästi suuremmat korjaustoimenpiteet.

Hydraulisylinterin huolto kannattaa suorittaa säännöllisesti

Hydraulisylinterin toimintakyvyn ylläpitäminen

Vahinkojen ennaltaehkäisemiseksi on myös tärkeää tarkistaa hydraulisylinterin kunto, mikäli huomaa, että sylinterin varteen tulee naarmu tai tapahtuu jotakin muuta sellaista, mikä voisi aiheuttaa sylinterin vaurioitumisen. Jos on epävarma siitä, menikö jokin rikki, hydraulisylinterin avaaminen kannattaa. Silloin kokonaistilanteen näkee paremmin. Hydraulisylinterin parissa työskentelevien onkin aina hyvä olla kartalla siitä, missä kunnossa sylinterit ovat.

Huoltovälejä pystytään harventamaan myös pienillä, yksinkertaisilla toimenpiteillä. Rasvaamalla laakerit, vaihtamalla järjestelmän suodattimet ja tarkistamalla sylinterin kunnon säännöllisesti, ylläpidetään sylinterin toimintakuntoa. Hydraulisylinterin tiivisteen vaihto on hyvä tehdä säännöllisesti.

Lisäksi on hyvä puuttua toimimattomiin prosesseihin, jos esimerkiksi huomaa, että linjastolla sylinteriin kohdistuu paljon iskuja. Näin voidaan välttää esimerkiksi hydraulisylinterin varren korjaus, joka on suurempi kunnostustoimenpide kuin pelkkä ylläpitävä huolto. Näin sylinterin käyttöikää voidaan pidentää ja huoltovälejä harventaa helpoin toimenpitein.

Lue lisää hydraulisylinterin huoltoon ja korjaukseen liittyen

Lataa tästä sylinterin kuntotarkistuslista