<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=419533962309779&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Miten hydraulisylinterin ennakoivan kunnonvalvonnan eli LEO:n käyttöönotto ja asennusprosessi tapahtuvat?

08.10.2019

<

 

Työmaalla hydraulisylinteri joutuu kohtaamaan haastaviakin olosuhteita sekä epäpuhtauksia, jolloin sylinteri voi mennä rikki. Hydraulisylinterin kunnon valvontaan on kuitenkin kehitetty LEO-järjestelmä, jonka avulla voidaan varmistaa hydraulisylinterin häiriötön toiminta. 

Hydraulisylinterin ennakoiva kunnonvalvonta eli LEO – mikä se on? 

Hydraulisylinterin ennakoiva kunnonvalvonta eli LEO (Lifecycle Efficiency Online) on järjestelmä, jonka avulla voidaan tarkkailla työkoneen tai -laitteen hydraulisylinterien kuntoa ja toimintaa. Järjestelmä ilmoittaa mahdollisista poikkeavuuksista hydraulisylintereiden käytön tai toiminnan suhteen. LEO:n avulla voidaan siis tukea hydraulisylintereiden sekä niitä hyödyntävien työkoneiden ja -laitteiden häiriötöntä toimintaa. Lue myös Hydraulisylinterin ennakoiva kunnonvalvonta luo säästöjä ja tehokkuutta toimintaan -blogiteksti, jossa kerromme tarkemmin LEO:sta ja sen toimintaperiaatteista. 

Miten LEO:n käyttöönotto ja asennusprosessi tapahtuvat? 

LEO:n käyttöönotto tapahtuu kahdessa-kolmessa eri vaiheessa tilanteen mukaan.

Ensimmäiseksi Hydroline Servicen asiantuntija keskustelee kanssasi ja kerää tarvittavaa taustatietoa, jotta asennusprosessi sujuu vaivattomasti. Asiantuntija kartoittaa muun muassa millainen kohde on ja millaisia haasteita työkoneiden tai -laitteiden hydraulisylintereiden ja niiden kunnossapidon kanssa on aiemmin ollut. Näin LEO:lla voidaan kerätä juuri sellaista dataa, mikä auttaa yritystä ratkaisemaan hydraulisylintereiden käyttöön liittyviä haasteita. 

Seuraavaksi kartoituskäynnillä tarkistetaan, että LEO:n kunnonvalvontayksikkö suunniteltu sijainti on toimiva ja suunnitellaan LEO:n dataa keräävien antureiden sijainnit. LEO:n kunnonvalvontayksikön pitää olla kiinnitettynä joko itse laitteeseen tai tarpeeksi lähelle sitä, mutta paikassa, jossa se ei altistu osumille tai muille häiriötekijöille. Sylinteriin tulevat anturit kiinnitetään kaapelein kunnonvalvontayksikköön, joten antureiden ja yksikön etäisyys ei voi olla rajaton. Esimerkiksi tuotantolinjalla kunnonvalvontayksikkö sijoitetaan usein koneen lähialueelle koneen sijaan. 

Viimeisenä on itse asennuskäynti. LEO:n asennus kestää noin 3-4 tuntia sen mukaan, mikä on valittu asennuspaikaksi. Hydroline Servicen asiantuntija asentaa paine- ja sijaintianturit liittimineen. Paineanturit lisätään hydraulisylinterin A- ja B-kammioihin. Antureista vedetään anturikaapelit LEO:n kunnonvalvontayksikköön, joka kerää ja analysoi hydraulisylinterin antureista kerättävää dataa. Lopuksi LEO kytketään sähkövirtaan, jolloin laite käynnistyy. 

LEO:n käyttöönottoon kuuluu myös koulutus; Hydroline Servicen edustaja käy yhdessä kanssasi läpi koko järjestelmän ja sen toimintaperiaatteen sekä online-portaalin käytön. Online-portaalissa pääset katsomaan LEO:n tuottamaa tietoa, mikä auttaa esimerkiksi ymmärtämään millaiselle käytölle hydraulisylinteri altistuu. 

Online-portaalista näet mm. seuraavia tietoja sylinterin käytöstä:

  • Hydraulijärjestelmän paine
  • Sijainti
  • Suunnanvaihtojen määrä
  • Liikematka
  • Elinajan ennustaminen (mikäli uusi tai kunnostettusylinteri)
  • Vuodot

Koko projekti – aina ensimmäisestä keskustelusta asennukseen saakka – kulkee asiakkaan aikataulujen mukaisesti.

Fiilis kauha maassa laite ei toimi

Mitä muuta tulee ottaa huomioon?

Käyttöönotto- ja asennusprosessissa tulee huomioida myös tehtaan ja työmaiden omat työturvallisuuteen liittyvät käytännöt. Lisäksi LEO:n asennuksessa tulee huomioida, että hydraulijärjestelmää avattaessa tulee olla tieto järjestelmän paineesta, etteivät esimerkiksi öljyt purskahda järjestelmästä ulos. 

Mitä asiakkaalta odotetaan?  

LEO:n asentaminen ja käyttöönotto eivät vaadi asiakkaalta kuin muutaman asian – LEO:n asentaja huolehtii lopuista. Asiakkaan puolelta on hyvä miettiä LEO:n kunnonvalvontayksikön sijaintia – asiakas kun yleensä tuntee tilansa parhaiten. Lisäksi tehdasympäristössä tehtaan edustajan kunnossapidon tulee lopuksi katselmoida ja hyväksyä sähköasennus ennen käyttöönottoa.

Kauanko LEO:n asennus vie aikaa? 

LEO:n asennus koostuu anturien, niiden liittimien ja anturikaapelien sekä LEO:n kunnonvalvontayksikön asennuksesta sopivaan ympäristöön – olipa kyseessä sitten itse työkone tai sen lähiympäristö. Yhden LEO-järjestelmän asennus kestää noin 3-4 tuntia. Mikäli ympäristö, johon kunnonvalvontayksikkö kiinnitetään, on esimerkiksi hankalakulkuinen, voi asennuksessa kestää hieman enemmän. 

LEO boksi sylinterissä

Ketä tarvitaan paikalle, kun LEO asennetaan? 

LEO:n asennuksessa on hyvä olla asiakkaan puolelta kunnossapidon henkilö ja esimerkiksi työkoneen tai -laitteen käyttäjä tai korjaamohenkilökunnan jäsen, jolla on tietoa koneesta ja sen hydraulisylinteristä.  

Miksi valita LEO?

Kaiken kaikkiaan LEO:n käyttöönotto ja asennusprosessi ovat melko yksinkertaisia eivätkä vaadi asiakkaalta paljoa. Asennukseen liittyvät tarvikkeet tulevat Hydroline Serviceltä ja  asennuksen hoitaa Hydroline Servicen asiantuntija. 

Hydraulisylinterin ennakoiva kunnonvalvonta auttaa keräämään hyödyllistä dataa työkoneesta. Sen avulla saadaan tarkka kuva hydraulisylinterin tilasta. Opit myös paremmin tuntemaan työkoneen tai -laitteen, pystyt ennakoimaan huoltoja ja varmistamaan, että työkoneet pysyvät työssä ilman huoltokatkoja. 

Oletko kiinnostunut kuulemaan lisää? Voit ladata itsellesi Hydraulisylinterin ennakoivan kunnonvalvonnan tarkistuslistan.

Lataa Hydraulisylinterin ennakoivan kunnonvalvonnan tarkistuslista