<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=419533962309779&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Näin valitset oikean menetelmän hydraulisylinterin varren pinnoituksen korjaamiseen

09.10.2018

<

 

Hydraulisylinterin varren pinnoituksen tarkoitus on suojata varren pintaa kulumiselta ja mekaanisilta vaurioilta. Yleisimmin varsimateriaali pinnoitetaan kovakromilla, joka antaa varrelle korroosiosuojan, kulutuskestävyyden ja liukuominaisuuden (pieni kitkakerroin). Pinnoitevaurion sattuessa rikkinäinen pinnoite voidaan korjata kemiallisesti, jonka avulla saadaan edellä mainitut ominaisuudet vauriokohtaan.

Uuden sylinterivarren valmistus on useimmiten kustannustehokkain vaihtoehto, mikäli aihio on helposti saatavilla. Jos varsikoko on harvinainen tai varsi on kokonsa puolesta suuri ja arvokas, silloin kannattaa poistaa pinnoite, korjata mahdolliset perusaineen vauriot ja sen jälkeen kromata varsi uudelleen. Sivelypinnoituksella pinnoitevaurio voidaan korjata paikallisesti, jopa irroittamatta sylinteriä laitteesta.

Sylinterivarren pinnoitteen rikkoutuessa ei yleensä tule merkittäviä turvallisuusriskejä. Rikkoutunut pinnoite käynnistää koko sylinterin vaurioitumisprosessin ja on siten johdannaisena isommalle vahingolle. Rikkinäinen pinnoite lyhentää sylinterin elinkaarta, kuluttaa tiivisteitä, aiheuttaa sylinterin sisäisiä vuotoja ja päästää epäpuhtauksia öljyn sekaan. Sylinterin sisään päässyt lika (abrasiivit) kuluttaa tiivisteiden lisäksi putken ja varren liukupintoja.

Näin valitset oikean menetelmän hydraulisylinterin varren pinnoitukseen

 

Hydraulisylinterin varren pinnoitus- ja korjausmenetelmät

Hitsaus

Hätäratkaisuna kenttäolosuhteissa sylinterivarren pinnoitevaurio voidaan tilapäisesti täyttää hitsaamalla. Hitsaukseen käytetään nikkeliä ja kromia sisältäviä puikkoja. Esimerkiksi sylinterin varteen tullut kiveniskemä voidaan hitsata täyteen ja hioa hitsi varren pinnan tasoon. Tällä menetelmällä ehkäistään tiivisteiden vaurioitumista ja epäpuhtauksien pääsyä sylinteriin ja koko laitteen hydraulijärjestelmään. Mikäli tällainen korjaus tehdään heti vahingon sattuessa, voidaan työskentelyä jatkaa seuraavaan huoltoseisokkiin asti.

Kromipinnoite palaa hitsattavan kohdan ympäriltä ja hitsaamalla paikattu alue alkaa ruostumaan melko nopeasti öljykalvon hävitessä varren pinnasta. Siten tällä menetelmällä vain siirretään laajemman korjauksen ajankohtaa, joten pitkäaikainen ratkaisu se ei ole.

Pinnoituksen poisto ja uudelleenpinnoitus

Sylinterin varren vanha kromipinnoite poistetaan kemiallisesti happoaltaassa, jonka jälkeen sylinterivarren pinta hiotaan puhtaaksi ja täytetään hitsaamalla perusaineen vauriot. Sen jälkeen varren pinta hiotaan vaaditulle pinnankarheudelle ja koko varsi kromataan uudelleen. Kromauksen jälkeen seuraa pinnan kiillotus, jonka avulla pinnoite saadaan liukkaaksi ja yhteneväksi. Pinnoite on myös hiottava, jotta saavutetaan vaadittu pinnankarheus, sillä ennen kiillotusta pinnoite on karhea ja samea. Tämä korjaustapa sisältää useita sylinterivarren käsittelykertoja sekä rahti- ja alihankintakuluja (kromaus). Tämän vuoksi se tulee hitsausmenetelmää kalliimmaksi, mutta se on myös pitkäkestoisempi vaihtoehto.

Sivelypinnoitus

Sivelypinnoituksessa pinnoitusaineet saostetaan kemiallisesti vauriokohtaan. Vaurioitunut kohta puhdistetaan ensin hiomalla ja sitten kemikaalilla. Seuraavaksi pinnasta poistetaan oksidikerros peittaamalla, aktivoidaan pinta ja saostetaan siihen korjaustarpeesta riippuen eri metalliseoksia. Sivelypinnoituksella pinnoitevaurio voidaan korjata paikallisesti, jopa irrottamatta sylinteriä laitteesta.

Menetelmä perustuu elektrolyysiin, kuten galvanointi, kuparointi ja perinteinen kromaus. Käytännössä pinnoituksen aikana sähkövirta johdetaan sylinterivarren ja kemikaalin välille, mikä käynnistää metallien hapettumis- ja pelkistymisreaktion. Siten uutta metalliseosta alkaa muodostumaan vauriokohtaan. Pinnoitevaurion peityttyä ylimääräinen pinnoite hiotaan pois ja kiillotetaan korjattu kohta. Pinnoitteeseen ei synny epäjatkuvuuskohtia ja se vastaa täysin asetettuja vaatimuksia.

Eri menetelmien käyttökohteet, edut ja haitat.

Eri-menetelmien-kayttokohteet-edut-ja-haitat-taulukko

Miten valita oikea menetelmä sylinterin varren pinnoitukseen?

Sylinterin rikkoutuessa asiakkaan laite menettää toimintakykynsä, mikä aiheuttaa pakollisen, ennalta suunnittelemattoman huoltoseisokin. Tämä aiheuttaa taloudellista vahinkoa asiakkaalle ja kaluston pitkäaikainen toimimattomuus saattaa aiheuttaa esimerkiksi sovittujen urakoiden venymistä ja hankitun kapasiteetin vajaakäyttöä.

Hydraulisylinterin varren pinnoituksen tarkoitus on suojata varren pintaa kulumiselta ja mekaanisilta vaurioilta. Lisäksi pinnoite antaa korroosiosuojan ja liukuominaisuudet.

Huoltoon saapunut sylinteri on saatava takaisin asiakkaalle mahdollisimman nopeasti. Siten pinnoitteenkorjausmenetelmän valinta vaikuttaa suoraan huoltoon käytettyyn kokonaisaikaan. Väärä valinta pidentää huoltoaikaa ja aiheuttaa asiakkaalle ylimääräisiä kustannuksia. Pinnoitteen lisäksi on huomioitava muutkin mahdollisen vauriot, kuten varsimateriaalin ja hitsattavien osien mahdolliset halkeamat ja vääntyminen. Toisin sanoen, jos sylinteriä käytetään rikkoutuneena, niin korjattavia ja uusittavia komponentteja saattaa olla useampia, eikä sylinteriä saa enää kunnostettua pelkästään vartta pinnoittamalla ja tiivisteiden vaihdolla. Korjausarvio on aina tapauskohtainen ja siinä pyritään minimoimaan huoltoaikaa sekä kustannuksia.

Hitsaus

Mikäli pieni sylinteri on joka tapauksessa purettava tiivisteiden vaihtoa varten ja naarmuuntunut sylinterivarsimateriaali on yleinen, silloin on edullisinta valmistaa uusi varsi. Useimmiten menetelmän valintaa ohjaavat kiireellisyysaste, raaka-aineen saatavuus ja kustannukset.

Uudelleenpinnoitus

Kookkaiden sylintereiden varsimateriaalit ja koneistukset ovat hintavia, jolloin pinnoitteen uusiminen on kaikkein kustannustehokkain ratkaisu.

Sivelypinnoitus

Sivelypinnoitus sopii yksittäisten vaurioiden korjaamiseen. Menetelmä on parhaimmillaan silloin, kun varren pintaan syntynyt vaurio, esimerkiksi kiveniskemä, korjataan välittömästi. Silloin sylinterin purku ei ole välttämätöntä. Mikäli sylinteriä on käytetty rikkinäisellä varrella, se täytyy purkaa ja valita pinnoitteenkorjausmetelmä tapauskohtaisesti.

On kuitenkin muistettava, että sylinterin varren pinnoitteen ominaisuudet riippuvat täysin asiakkaan toiveista ja sylinterin käyttökohteesta. 

Lue lisää hydraulisylinterin huoltoon ja korjaukseen liittyen

Lataa tästä sylinterin kuntotarkistuslista