<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=419533962309779&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Turvallinen hydraulisylinterin korjaus

23.08.2018

<

Hydraulisylinterin korjaus on tärkeä tehdä huolellisesti, sillä korjaustoimenpiteisiin liittyy joitakin riskejä. Hydraulisylinterin korjauksessa ollaan tekemisissä muun muassa öljyn ja paineilman kanssa. Tässä piilee riskinä esimerkiksi se, että paineilma voi purskauttaa öljyt korjaajan silmille. Tärkein varuste onkin suojalasit, jotta ehkäistään tähän liittyviä onnettomuuksia.

Tässä artikkelissa käymme läpi yleisimpiä hydraulisylinterin korjaustoimenpiteitä, niihin liittyviä riskejä ja sitä, miten riskejä voi ennaltaehkäistä.

TURVALLINEN HYDRAULISYLINTERIN KORJAUS

Hydraulisylinterin tiivisteen vaihto

Kun hydraulisylinterin tiivisteitä vaihdetaan, on tärkeää käyttää asianmukaisia varusteita. Suojalasit, turvakengät ja oikeanlaisten työvälineiden käyttö ovat oleellisimmat asiat. Tiivisteiden vaihdon yhteydessä sylinteri avataan. Tällöin on huolehdittava siitä, että sylinteri on hyvin tuettuna esimerkiksi prässiin tai ruuvipenkkiin. Näin avaaminen onnistuu turvallisesti, eikä sylinteri putoa jaloille. Sylinterin tukeminen helpottaa myös työskentelyä.

Hydraulisylinterin testaus

Hydraulisylinteri testataan korjaustoimenpiteiden yhteydessä, ennen kuin se otetaan uudelleen käyttöön. Näin varmistetaan, että sylinteri toimii odotetulla tavalla. Testauksen yhteydessä ollaan tekemisissä paineiden kanssa, joten sylinteriä on suositeltavaa liikutella rauhallisesti edestakaisin, jotta ilmaa ei jää sylinterin sisälle.

Mikäli hydraulisylinteriä ei muisteta liikutella hitaasti edestakaisin ja ilmaa jää paljon sylinterin sisälle, ilma voi alkaa laajentumaan. Tässä on riskinä se, että kun sylinterin ruuvi tai venttiili seuraavan kerran avataan, sylinteri saattaa “poksahtaa” ja purskauttaa nesteet ulos. Tämän vuoksi korjaajan on käytettävä aina suojalaseja silmiensä suojaamiseksi. Kun sylinterin koeponnistusta tehdään, on myös tärkeää, että korjaaja seisoo aina sylinterin sivuilla, eikä edessä.

Hydraulisylinterin putken ja varren korjaus

Hydraulisylinterin putken ja varren korjauksessa sekä niiden tarkastuksessa, käsitellään painavia esineitä nosturilla. Putoamisvaaran vuoksi, turvakengät on aina oltava jalassa.

Joskus putken tai varren korjaus vaatii niiden muokkausta, joka tehdään koneistuksen avulla. Koneistuksen yhteydessä lentää usein pieniä metallisiruja, lisäksi meteli on kova. Turvallisuuden takaamiseksi korjaajan ja lähistöllä olevien ihmisten on käytettävä sekä suojalaseja että kuulosuojaimia.

Koneistuksissa on varottava myös, ettei hiha tai muut asiat jää pyörivän koneistuskeskuksen väliin. Koneistusten riskien vuoksi, työskennellessä on aina noudatettava konepajan yleisiä ohjeistuksia.

Hydraulisylinterin kasaaminen ja purkaminen

Isojen sylintereiden kasauksessa ja purussa, mäntä on usein todella tiukassa. Mäntää ei missään nimessä kannata yrittää avata kepulikonstein, vaan teetättää avaamisvaihe ammattilaisella, jotta kaikki sujuu turvallisesti.

Männän väkisin avaamiseen nimittäin liittyy riskejä. Esimerkiksi jos mäntää yrittää avata sitomalla sylinterin varsi liinoilla maahan kiinni ja mäntää lähdetään avaamaan jatkovarren avulla nosturia tai trukkia hyödyntäen, riskinä on se, että virityksen pettäessä suuret voimat vapautuvat ja joko työkalu tai itse männänvarsi lentää ihmisiä päin. Kun käsitellään isoja voimia ja painavia esineitä, oikeat työskentelytavat nousevat entistä suurempaan rooliin turvallisuudessa.

Hydraulisylinterin avaaminen

Avaamisessa on pidettävä huoli siitä, ettei sylinterissä ole kuormaa, eikä sitä ole kytketty mihinkään työkoneeseen. Mikäli sylinteri on työkoneessa kiinni ja siihen kohdistuu kuormaa, avatessa paine purkautuu öljysuihkuna.

Hydraulisylinteriä avatessa, kannattaa myös poistaa likaa sylinterin ruostuneista pulteista ja kierteistä. Avuksi voi ottaa ruosteen irrottajan ja lämmön. Mikäli sylinteri ei meinaa aueta, kannattaa tässäkin ottaa ammattilainen mieluummin avuksi, kuin yrittää avata väkisin.

Turvallinen hydraulisylinterin korjaus

Miten riskejä voidaan ehkäistä?

Kuten sanottu, oikeat työskentelytavat ja asianmukaiset suojavarusteet ovat tärkeimmät keinot hydraulisylinterin korjaukseen liittyvien riskien ehkäisyyn. Hyvä perehdytys oikeisiin työkoneisiin ja niiden oikeaan käyttöön on oleellinen asia. Myös säännöllinen työvälineiden huolto ja kunnossapito edesauttavat turvallisuutta.

 

Lue lisää hydraulisylinterin huoltoon ja korjaukseen liittyen

Lataa tästä sylinterin kuntotarkistuslista