<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=419533962309779&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Sylintereiden huoltoa ja korjausta puolen vuosisadan ammattitaidolla

Oletko Kiinnostunut saamaan tietoa hydraulisylintereiden toiminnasta?

Hydraulisylinterin yllättävä rikkoutuminen, vuoto tai muu huoltoa vaativa vika saattaa tulla melkoisen kalliiksi. Hydraulisylinterin ollessa käyttökelvoton ja prosessin seisoessa ja odottaessa sylinterin korjausta tai uutta sylinteriä voi seisaus tulla kustantamaan jopa 50 000 euroa per tunti.

Hydraulisylinterin ennakoivalla kunnonvalvonnalla eli LEO:lla (Lifecycle Efficiency Online) voidaan valvoa työkoneen hydraulisylinterien kuntoa ja toimintaa. Mikäli niiden toiminta poikkeaa normaalista, ennakoiva kunnonvalvonta varoittaa tilanteesta.

Ennakoivalla kunnonvalvonnalla on positiivinen vaikutus liiketoimintaan, sillä työntekoa eivät keskeytä odottamattomat häiriöt.

Hydraulisylinterin ennakoivan kunnonvalvonnan eli LEO:n avulla on mahdollista: 

  • Saada dataa työkoneesta tai -laitteesta sekä sen käytöstä
  • Ennakoida ja suunnitella hydraulisylinterien toimintaa ja huoltotoimenpiteitä
  • Välttää keskeytyksiä työssä
  • Parantaa asiakastyytyväisyyttä
  • Pysyä kilpailijoita edellä
  • Päästä käsiksi reaaliaikaisiin tietoihin mm. hydraulisylinterien paineesta, liikkeestä  ja liukumatkasta – kaikki tietoja, jotka auttavat myös tuotekehitystä 
  • Luoda matalampia tuotantokustannuksia 
  • Hyödyntää ongelman jälkeistä tietoa (apua ongelmien, onnettomuuksien ja virheiden juurisyiden selvittämiseen ja analysointiin)
  • Monitoroida ja optimoida tehokkuutta.

Kiinnostuitko Hydraulisylinterin ennakoivasta kunnonvalvonnasta? Ota yhteyttä viereisen yhteydenottokaavakkeen kautta.

Yhteydenottopyyntö LEO-palveluihin